Facebook Login

SEZNAMKA
Seznamka, láska
NEVĚRA
Seznamka pro zadané
SEX
Erotická seznamka
EROTICKÉ PODNIKY
Mapy a místa
REALITY
Bez realitky
HLASUJ PRO
Dej hlas

zemní práce

 

Terestrické štěrky - štěrky říčních náplavů a ​​hrubo klastické glaciální sedimenty (morénové nánosy, štěrkové vyplaví z předpolí ledovců). Říční štěrky vytvářejí v podhůří vysokých horských masivů charakteristické vějířové nánosy.

Zemní práce stavebnictví

Štěrk se nejčastěji používá ve stavebnictví a u zemní práce jako přísada do základových betonů, při výrobě silnic, obecně dopravních komunikací (štěrková drť jako podkladový materiál), případně i jako samostatný silniční povrch, hlavně v oblastech s malou silniční zátěží (na Slovensku to není velmi častý cestný povrch, ale celosvětově je počet cest se štěrkovým povrchem přibližně stejný jako počet asfaltových silnic).

Zemní práce demolice

Kromě zemní práce poskytujeme i demolice. Demolice je logicky opak ke konstrukci, tedy bezpečná a ekologická demolice budov a jiných staveb. Demoliční a bourací práce pro domy vysoké jen dvě nebo tři podlaží je demolice jednoduchým procesem. Stavba je jednoduše zbořena bagrem nebo buldozerem. Demolice ve větších výškách se provádí několika způsoby.

Zemní práce nůžky

Bourací hydraulické nůžky jsou nejvhodnějším a nejekonomičtějším řešením demolice pro svou možnost práce v různých polohách a díky výraznému snížení hladiny otřesů. Podle použitého materiálu je možné oddělit například střešní rámy, celé rámy oken, zábradlí a mnohé další od ostatních použitých konstrukcí. Je možné odpad přímo nakládat na dopravní prostředky nebo dále třídit na různé deponie. Pro minimalizaci šíření prachu ze suti se místo demolice smáčí vodou. To dovoluje provádět bourací práce ale i zemní práce v hustě obydlených místech. Takto prováděná technologie zaručuje maximální bezpečnost při odstraňování staveb, či konstrukcí a hlavně tolik důležitý ohled na ekologii při celém průběhu demolice.

INZERCE

gramon

Světelné reklamy, nápisy, loga vyrábíme v různém provedení a s různým druhem osvětlení...