SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

zemní práce

 

Mezi hlavní zemní práce patří skládky, což jsou zemní tělesa, která se sypou společně s výkopky na povrch. Skládky můžou být trvalé nebo dočasné. Přepravování výkopky se umožňuje pomocí strojů. Další zemní práce jsou například hutnění zemin, kdy hutněný násyp se po tenkých vrstvách sype a rozhrnuje a zároveň zhutňuje.

Zemní práce prostředky

Prostředky pro zhutnění se volí podle toho jaké má sypanina vlastnosti. Vrstvy nasypané zeminy se zhutní pěchováním ať už ručním nebo pneumatickými pechy, také válcováním a vibrováním díky vibračním deskám.

Zemní práce dopravní prostředky

Ve výjimečných případech lze zhutňovat i dopravními prostředky. Materiál nejlepší jako násypový materiál je štěrkopísek. Předtím než se určitý druh sypaniny použije, musí se stanovit nejvhodnější tloušťka zhutňovací vrstvy.

Zemní práce tělesa

Zemní tělesa se dělí na 3 základní typy. Prvním je stavební jáma, která je určená pro výkop pod úroveň terénu. Druhý typ je stavební šachta, kdy je výkop prováděn pod úrovní terénu. Mezi třetí druh patří stavební rýha, která je vykopávaná pod úrovní terénu, také ale se svislými nebo šikmými stěnami, kdy maximální šířka jsou 2 metry, a délka je převládající rozměr. Jak se upravují stěny výkopů? Jedním ze způsobů je svahování, které je vhodně pro výkopy u strojně těžených stavebních rýh nebo jam. U stěn svahového výkopu se v těchto případech není nutné prostor zajišťovat žádnou dočasnou konstrukcí. Když má výkop větší hloubku než je 5 metrů, ve svahu se zřídí lavička, která musí mít šířku alespoň 500 mm. Pokud nelze provést výkopy se svahovými stěnami u roubení se musí svislé stěny zajistit pažením. Provádíme zemní práce zodpovědně a kvalitně!

Náhodné profily

Madam Angella Brno
Madam GINA Brno
Party na TROJCE