SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

zemní práce

Stejně jako u výrobních hal realizujeme i dodávku skladových hal a logistických center všech konstrukcí na klíč. V realizaci pružně reagujeme na požadavky zákazníka a mnohokrát využíváme alternativní řešení. Finalizaci projektů realizujeme až po výstavbu kanalizaci, vodovodů, zpevněných ploch a komunikaci. Můžete od nás tedy očekávat vykonání jakékoliv zemní práce.

Zemní práce charakteristika

Přípravné zemní práce zahrnují bourání objektů stojících na pozemku a vyčištění pozemku od různých porostů, keřů, stromů nebo starých pařezů. Stejně se k nim počítá i odstranění ornice nebo také staré dlažby, pokud jde již o užívaný pozemek.

Zemní práce přípravné

Mezi přípravné zemní práce se počítá i svahování pozemku nebo tvorba kaskád ale i realizace jednoduché, ale zpevněné přístupové cesty ke stavbě. Hlavní zemní práce jsou práce na výkopech a výkopových jámách, které se většinou hloubí strojově.

Zemní práce rýhy

Ručně se vykopávají rýhy na základy a na rozvody instalace. Samotné výkopy základových pásů při nepodsklepených stavbách je možní také hloubit strojově. Při zemních pracích jde i o zajištění stability výkopů a také odvodnění výkopové jámy. Výkopy musí být zabezpečeny proti sesouvání půdy buď šikmým výkopem, nebo pažením. Vytěžena zem se ukládá na pozemku pro další použití, nebo se odváží na předem určenou skládku.

Náhodné profily

Infinity Praha - erotické masáže
Salon suki
Lady Herra
Madam Cora Brno
Night Club Piranha Brno