SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Zbrojní průkaz

Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje držet nebo nosit zbraň a střelivo v rozsahu stanoveném pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu. Zbrojní průkaz se rozděluje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění nosit nebo držet zbraň do různých skupin.

Zbrojní průkaz skupiny

Držení zbraně a možnost u sebe nosit zbraň můžete chtít z několika důvodů. Nošení zbraně a střeliva na ochranu osoby a majetku, držení zbraně a střeliva na ochranu osoby a majetku, držení zbraně a střeliva na výkon zaměstnání nebo oprávnění podle zvláštního předpisu, držení zbraně a střeliva pro lovecké účely.

Zbrojní průkaz účel

Udělat si zbrojní průkaz můžete chtít také z toho důvodu, že chcete mít umožněno držení zbraně a střeliva pro sportovní účely nebo držení zbraně a střeliva na muzejní nebo sběratelské účely. Policejní útvar vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která splní všechny podmínky.

Zbrojní průkaz podmínky

Fyzická osoba písemně požádala o jeho vydání, je plně způsobilá k právním úkonům, dosáhla předepsaného věku, je bezúhonná a spolehlivá, je zdravotně a psychicky způsobilá držet nebo nosit zbraň a střelivo, prokázala odbornou způsobilost držet nebo nosit zbraň a střelivo provedením zkoušky před zkušební komisí, má místo pobytu na území České republiky, v řízení o vydání zbrojního průkazu ukázala potřebu držet nebo nosit zbraň a střelivo.

Náhodné profily

Infinity Praha - erotické masáže
Tantrické masáže Brno
Madam GINA Brno