Facebook Login

SEZNAMKA
Seznamka, láska
NEVĚRA
Seznamka pro zadané
SEX
Erotická seznamka
EROTICKÉ PODNIKY
Mapy a místa
REALITY
Bez realitky
HLASUJ PRO
Dej hlas

Zbrojní průkaz

Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje držet nebo nosit zbraň a střelivo v rozsahu stanoveném pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu. Zbrojní průkaz se rozděluje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění nosit nebo držet zbraň do různých skupin.

Zbrojní průkaz skupiny

Držení zbraně a možnost u sebe nosit zbraň můžete chtít z několika důvodů. Nošení zbraně a střeliva na ochranu osoby a majetku, držení zbraně a střeliva na ochranu osoby a majetku, držení zbraně a střeliva na výkon zaměstnání nebo oprávnění podle zvláštního předpisu, držení zbraně a střeliva pro lovecké účely.

Zbrojní průkaz účel

Udělat si zbrojní průkaz můžete chtít také z toho důvodu, že chcete mít umožněno držení zbraně a střeliva pro sportovní účely nebo držení zbraně a střeliva na muzejní nebo sběratelské účely. Policejní útvar vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která splní všechny podmínky.

Zbrojní průkaz podmínky

Fyzická osoba písemně požádala o jeho vydání, je plně způsobilá k právním úkonům, dosáhla předepsaného věku, je bezúhonná a spolehlivá, je zdravotně a psychicky způsobilá držet nebo nosit zbraň a střelivo, prokázala odbornou způsobilost držet nebo nosit zbraň a střelivo provedením zkoušky před zkušební komisí, má místo pobytu na území České republiky, v řízení o vydání zbrojního průkazu ukázala potřebu držet nebo nosit zbraň a střelivo.

INZERCE