SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

geodet

Zaměření pozemku

 Vyznačení polohy lomových bodů parcely evidované v katastrální mapě do terénu. Před samotným vytyčením hranic je třeba zaměření skutkového stavu, porovnání s mapovými a dalšími grafickými podklady. Hranice jsou vytyčené v terénu za přítomnosti vlastníků sousedících parcel.

Geometrický plán

Slouží jako technický podklad pro zápis nového stavu do katastru. Vystavují se pro různé účely jako například na zaměření stavby nebo přístavby, zaměření rozestavěné stavby, oddělení pozemku, zřízení věcného břemene nebo majetkoprávní vypořádání. Ověřený geometrický plán je třeba vložit na zápis do katastru nemovitostí s příslušnou listinou.

Geodetické práce

Vytyčení staveb - Přesné přenesení polohy stavebního objektu dle projektové dokumentace do terénu. Vytycujeme rodinné domy, bytové domy, průmyslové objekty, komunikace nebo inženýrské sítě. Při větších stavebních objektech jsme k dispozici během celého procesu výstavby od vytyčení základů až po porealizačné zaměření.

Náhodné profily

Tantrické masáže Brno
Lady Herra
Salon suki