SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Zaměření pozemku

Zaměření pozemku - hranice pozemku

Je určena lomovými body. Za hranici sousedních pozemků vymezenou vlastnickým právem se považuje hranice podle skutečné držby, pokud ji vlastníci sousedních pozemků uznávají a pokud není mezi nimi sporná.
Parcela

Je geometrické a polohové určení a zobrazení pozemku v katastrální mapě, v mapě určeného operátu nebo v geometrickém plánu s vyznačením její parcelních čísla.
Geometrické určení nemovitosti nebo katastrálního území

Je vymezení tvaru a rozměrů nemovitosti nebo katastrálního území jejich hranicemi.
Polohové určení nemovitosti nebo katastrálního území

Je jich definování v zobrazovacím systému.
lomový bod

Je bod, ve kterém se lomí hranice územní správní jednotky, katastrálního území, zastavěného území obce, hranice vymezena právem k nemovitosti, hranice držby, hranice druhů pozemků nebo rozhraní způsobu využívání pozemků.

Náhodné profily

Tantrické masáže Brno
Salon suki
Night Club Piranha Brno
Madam Angella Brno
Infinity Praha - erotické masáže