SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Zaměření pozemku

Zaměření pozemku - Kolik trvá vytyčení pozemku geodetem
Celý proces v případě vytyčení pozemku geodetickým zaměřením je samozřejmě delší, než když se rozhodnete pro zaměření svépomocí . Na druhou stranu, pokud je pro daný úkon potřebný geodet, ať už z hlediska nutnosti nějakého právního dokumentu, nebo z hlediska náročnosti samotného měření, je třeba se připravit na čekání minimálně několik dní. Ve složitějších případech může jít až o týdny.
Samotné zaměření trvá většinou půl hodinu až hodinu podle náročnosti, přičemž od objednávky po provedení měření v terénu obvykle uběhnou 2 až 3 dnů , i když mimo hlavní sezónu může být geodet k dispozici někdy i hned na druhý den. V případě nutnosti provedení geometrického plánu třeba počítat obvykle po zaměření s časem 3 dny až týden, v některých komplikovanějších případech i více. Na katastru zas obvykle schválení změn trvá většinou 30 až 60 dní.
Velký výběr sortimentu pro zahradu i stavbu u nás
Jak je to při kolaudačním vytyčení stavby
Pokud budete potřebovat zaměřit stavbu už pro kolaudační řízení, v tomto případě není možné postupovat svépomocí, protože je nutné mít geometrický plán s přesným vyznačením hranic stavby. Zaměření rodinného domu nebo jiné stavby provede přímo v terénu geodet a jak hranice zastavěné plochy se berou stěny soklu nebo základů stavby, čili tloušťka zateplení v tomto případě nehraje roli.
U některých pozemků ale může existovat i územní rozhodnutí ohledně střechy, kde mohou být pravidla o minimálních odstupech střechy od hranic pozemků. Po zaměření stavby se vyhotovuje geometrický plán , který je přílohou návrhu na katastr, kde se odstraněna pod zastavěnou plochou nová parcela, ta se zapíše jako tzv. zastavěné plochy a nádvoří a jde o nový právní stav.

Náhodné profily

Studio Sakura
Studio Bonsai
Night Club Piranha Brno
Nikol