SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Zaměření pozemku

 

Zaměření pozemku - Geometrický plán na zřízení věcného břemene

Geometrický plán na zřízení věcného břemene se vyhotovuje za účelem zajištění práva průchodu osob, automobilů a uložení inženýrských sítí.

Toto právo zaručuje právo přechodu, přejezdu, povinnost strpět vybudování a umístění komunikací a inženýrských sítí jako např. kanalizace, vodovodu, sítí nízkého elektrického napětí, plynu, veřejného osvětlení, kabelové televize, telefonní sítě apod.

Služba geometrický plán na věcné břemeno obsahuje:

     Autorizace a úředně (správou katastru) ověřený geometrický plán - 3 exempláře
     Geometrický plán v elektronické podobě ve formátu PDF
     Vytyčení věcného břemene (volitelné)
     Podání geometrického plánu na zápis do katastru nemovitostí (volitelné)
     Vyhotovení smlouvy o věcném břemenu (volitelné)
     Další výtisky geometrického plánu nad rámec - zpoplatněny zvlášť

Náhodné profily

Party na TROJCE
Lady Herra
Madam Angella Brno
Studio Sakura
Madam Cora Brno