SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

půjčky Praha

 

Půjčky Praha smlouva

Je smlouvou určena peněžní částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli, nebo věřitel dlužníkovi, pokud dojde k porušení povinností půjčky Praha, které na sebe smlouvou převzali, a to i tehdy, když porušením povinnosti věřiteli nebo dlužníkovi nevznikla škoda.

Půjčky Praha a placení

Zaplacením smluvní pokuty se účastník smlouvy nezbavuje závazku a nemůže ani odstoupit od smlouvy. Funkce smluvní pokuty spočívá v tom, že hrozí majetková sankce dlužníkovi v případě, kdy závazek nesplní řádně a včas, ho má vést k včasnému a řádnému plnění. Pokutu lze dohodnout tak pro případ, že ke splnění nedojde vůbec nebo jen částečně, nebo pro případ, že bude porušena jakákoliv smluvní povinnost.

Náhodné profily

Salon suki
Madam Cora Brno
Infinity Praha - erotické masáže
Studio Amulet