Facebook Login

SEZNAMKA
Seznamka, láska
NEVĚRA
Seznamka pro zadané
SEX
Erotická seznamka
EROTICKÉ PODNIKY
Mapy a místa
REALITY
Bez realitky
HLASUJ PRO
Dej hlas

půjčky Praha

 

Půjčky Praha smlouva

Je smlouvou určena peněžní částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli, nebo věřitel dlužníkovi, pokud dojde k porušení povinností půjčky Praha, které na sebe smlouvou převzali, a to i tehdy, když porušením povinnosti věřiteli nebo dlužníkovi nevznikla škoda.

Půjčky Praha a placení

Zaplacením smluvní pokuty se účastník smlouvy nezbavuje závazku a nemůže ani odstoupit od smlouvy. Funkce smluvní pokuty spočívá v tom, že hrozí majetková sankce dlužníkovi v případě, kdy závazek nesplní řádně a včas, ho má vést k včasnému a řádnému plnění. Pokutu lze dohodnout tak pro případ, že ke splnění nedojde vůbec nebo jen částečně, nebo pro případ, že bude porušena jakákoliv smluvní povinnost.

INZERCE

gramon

Světelné reklamy, nápisy, loga vyrábíme v různém provedení a s různým druhem osvětlení...