SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

půjčky

 

Žádost o půjčky pro studenty je třeba podat do konce října aktuálního školního roku, přičemž tato žádost se podává výhradně papírově na tiskopise vydaném FnPV a to buď osobně přímo do podatelny, případně poštou nebo kurýrní službou na adresu podatelny FnPV. Důležité je k žádosti připojit všechny povinné i nepovinné přílohy. Důležité je uvést samozřejmě všechny údaje o žadateli, výši i dobu splatnosti požadovaného úvěru a informace o studiu.

Důležité je v rámci příloh nezapomenout na potvrzení ze školy o návštěvě školy a zapsáni do dalšího ročníku, také připojit třeba případné doklady ohledně specifických potřeb studenta, pokud to je nutné podle individuální situaci a neopomenout samozřejmě ani na ručitele, který musí také vyplnit tiskopis a zejména dokladovat, že má trvalý příjem a je tedy schopen plně ručit za splacení půjčky pro studenta v případě, že by on sám nebyl schopen úvěr splatit.

Fond následně studentovi nejpozději do 60 dnů od uplynutí lhůty pro podávání žádostí oznámí studentovi rozhodnutí o schválení nebo neschválení úvěru. Pokud je úvěr schválen, pošle studentovi dvě smlouvy o úvěru, které je třeba podepsat a následně do 30 dnů od převzetí poslat zpět fondu. Podpis na smlouvě musí být úředně ověřen. Celý proces je tedy administrativní poměrně zdlouhavý a náročný, avšak pro studenty jde o půjčku, která je pro ně výhodnější než běžné úvěry v komerčním prostředí.

Náhodné profily

Tantrické masáže Brno
Madam Angella Brno
Salon suki
Studio Amulet
Infinity Praha - erotické masáže