Facebook Login

FACEBOOK
Nové
SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
Nové

profesní kvalifikace

Jsme největší světová profesní asociace pro specialisty v oblasti manažerského účetnictví, která nabízí náležité profesní kvalifikace pro jejich uplatnění jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru.

Profesní kvalifikace pravidla

Proč profesní kvalifikace? Se zpřísněním etických pravidel, regulačních opatření a zákonných předpisů pro oblast finančnictví narůstá poptávka po finančních expertech se širokými odbornými znalostmi a pevnými morálními zásadami. Potenciální zaměstnavatelé i klienti proto věnují stále větší pozornost uvedení profesní kvalifikace.

Profesní kvalifikace a finanční kvalifikace

Profesní kvalifikace je považována za nejrelevantnější, celosvětově uznávanou globální finanční kvalifikaci pro oblast podnikání. Pro koho je vhodná? Připravujeme lidi na kariéru v oblasti podnikání. Učíme je, jak poskytovat strategické poradenství, řídit rizika či přijímat zásadní rozhodnutí, jak aplikovat účetní postupy a techniky při plánování a sestavování rozpočtu, jak určovat informace, které management potřebuje, zda vysvětlovat význam číselných hodnot manažerem v nefinanční oblasti.

Profesní kvalifikace studium

Studium je vhodné pro finanční manažery, kteří chtějí získat přehled o ostatních oblastech podnikání a mít širší škálu dovedností, absolventy s malými praktickými zkušenostmi, kteří ještě nemají přesně vymezenou specializaci a pro ty, kteří si chtějí zajistit flexibilnější kariérní příležitosti a zajímají se o účetnictví, management a finance.

INZERCE

gramon

Světelné reklamy, nápisy, loga vyrábíme v různém provedení a s různým druhem osvětlení...