SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Kominictví Praha

Kominictví Praha - Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

m) zabezpečovat pravidelné čištění komínů, provádí kontrolu a zajistit odborné přezkoušení komínů osobami s odbornou způsobilostí5) před připojením spotřebiče na komín, záměnou lokálního spotřebiče paliv na ústřední nebo etážový zdroj tepla, změnou druhu paliva a po stavebních úpravách na tělese komína; technické podmínky a požadavky protipožární bezpečnosti při instalaci a provozování palivových spotřebičů, elektrotepelných spotřebičů a zařízení ústředního vytápění a při výstavbě a používání komínů a kouřovodu a lhůty jejich čištění a provádění kontrol stanoví obecně závazný právní předpis, který vydá ministerstvo,

§ 14
Povinnosti fyzických osob

h) zajišťovat pravidelné čištění komínů a provádění kontroly komínů v jejích objektech nebo v prostorách, které má ve vlastnictví nebo v užívání, osobou s odbornou způsobilostí,5)

i) zajistit odborné přezkoušení komínů před připojením spotřebiče na komín, záměnou lokálního spotřebiče paliv na ústřední nebo etážový zdroj tepla, před změnou druhu paliva nebo po stavebních úpravách na tělese komína,

Z vyhlášky 401/2007 Sb. o technických podmínkách a požadavcích na protipožární bezpečnost při instalaci a provozování palivového spotřebiče, elektrotepelného spotřebiče a zařízení ústředního vytápění a při výstavbě a používání komína a kouřovodu a o lhůtách jejich čištění a provádění kontrol:

Kominíci

Více o nás viz link: kominíci

Náhodné profily

Studio Sakura
Salon suki
Night Club Piranha Brno
Lady Herra