SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Kominictví Praha

Kominictví Praha - Zákon Zákon 314/2001 Sb. o ochraně před požáry: § 4
Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

m) zabezpečovat pravidelné čištění komínů, provádět kontrolu a zajistit odborné přezkoušení komínů osobami s odbornou způsobilostí5) před připojením spotřebiče na komín, záměnou lokálního spotřebiče paliv na ústřední nebo etážový zdroj tepla, změnou druhu paliva a po stavebních úpravách na tělese komína; technické podmínky a požadavky protipožární bezpečnosti při instalaci a provozování palivových spotřebičů, elektrotepelných spotřebičů a zařízení ústředního vytápění a při výstavbě a používání komínů a kouřovodů a lhůty jejich čištění a provádění kontrol stanoví obecně závazný právní předpis, který vydá ministerstvo.

Náhodné profily

Madam Angella Brno
Studio Bonsai
Studio Amulet
Nela