SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Geometrický plán

Geometrický plán - Na zaměření stavby pro vydání kolaudačního rozhodnutí

Pokud potřebujete kolaudují dokončenou stavbu, tento geometrický plán řeší zapsání (zaevidování do listu vlastnictví) do katastru a zakreslení půdorysu stavby do katastrální mapy.

    Na zřízení věcného břemene na přiznání práva uložení inženýrských sítí
    Na přiznání práva přechodu průjezdu přes pozemek (věcné břemeno)

Pokud je třeba zřídit přístup přímo na Váš pozemek nebo nemáte inženýrské sítě na pozemku, je třeba zřídit věcné břemeno. Vypracujeme Vám geometrický plán, který Vám umožní přístup na pozemek přes jiný pozemek, nebo přístupnost inženýrských sítí (voda, plyn, elektřina ...). Získáte tak možnost svůj pozemek lépe využít a zhodnotit.

    Na sloučení parcel (pouze pokud jsou na 1 listu vlastnictví)
    Na odnětí ze zemědělského půdního fondu

Vynětí orné půdy pod stavbou se provádí pro účely stavebního povolení - pro nižší daně hlavně v době výstavby rodinného domu příklad namísto 400 € ročně budete platit 30 € ročně podle obce, až do kolaudace stavby). Vytvoříme parcelu pod domem, která bude zahrnovat všechny zpevněné plochy. Následně požádáte "pozemkový úřad" (okresní úřad, odbor pozemkový a lesní) o stanovisko / rozhodnutí ke změně druhu pozemku na tento nový pozemek a vytvoří se z orné půdy ostatní plocha / neplodná půda.

Náhodné profily

Studio Sakura
Nikol
Party na TROJCE
Lady Herra
Studio Amulet