SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Geometrický plán

Geometrický plán - Při majetkoprávním vypořádání pozemku

Pokud je vaše nemovitost zapsána na listu vlastnictví v registru E KN, případně v jiných listinách a nenachází se v katastrální mapě ani na listu vlastnictví v registru C KN, geodet vyhotoví geometrický plán na majetkoprávní vypořádání nemovitosti. V tomto geometrickém plánu jsou přesně určeny hranice původní nemovitosti, které dnes již pravděpodobně nejsou identifikovatelné v terénu. Na jeho podkladě se pak vlastnická práva přepíší z registru E KN, případně jiných listin do rejstříku C KN a nemovitost se zobrazí v katastrální mapě.

Při vyznačení duplicitního vlastnictví

Vlivem různých společenských změn, ale i lidských chyb a selhání, došlo v katastru k situacím, že na jednu nemovitost, resp. její část je založených několik listů vlastnictví (tzv. duplicitní vlastnictví). Pokud vlastníte takovou nemovitost, geodet vám vyhotoví geometrický plán na vymezení duplicitního vlastnictví, kde přesně vymezí a vyznačí rozsah duplicitního vlastnictví. Tento geometrický plán pak může sloužit jako podklad při případném soudním sporu.

Geodetické práce

Více o nás viz link: geometrický plán

Náhodné profily

Tantrické masáže Brno
Madam Angella Brno
Infinity Praha - erotické masáže
Studio Amulet