SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Geometrický plán

 

Geometrický plán na stavbu nebo rozestavěnou stavbu

Geometrický plán na stavbu jako podklad pro vydání kolaudačního rozhodnutí (rozhodnutí o užívání stavby). Geometrický plán na rozestavěnou stavbu jako doklad např.k hypotečním úvěru, žádosti o dotaci apod. V případě zájmu náš znalec zajistí vyhotovení znaleckého posudku.

Služba geometrický plán na stavbu nebo rozestavěnou stavbu obsahuje:

    Geodetické zaměření stavby
    Autorizace a úředně (správou katastru) ověřený geometrický plán - 3 exempláře
    Geometrický plán v elektronické podobě ve formátu PDF
    Podání geometrického plánu na zápis stavby do katastru nemovitostí (volitelné)
    Podání žádosti o přidělení popisného čísla (volitelné)
    Územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí (volitelné)
    Zajištění hypotečního úvěru (volitelné)
    Další výtisky geometrického plánu nad rámec - zpoplatněny zvlášť

Náhodné profily

Lucy
Lady Herra
Studio Bonsai
Night Club Piranha Brno
Studio Sakura