SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt

Geometrický plán

Geometrický plán - Kolik trvá vytyčení pozemku geodetem
Celý proces v případě vytyčení pozemku geodetickým zaměřením je samozřejmě delší, než když se rozhodnete pro zaměření svépomocí. Na druhou stranu, je-li pro daný úkon zapotřebí geodet, ať už z hlediska nutnosti nějakého právního dokumentu, nebo z hlediska náročnosti samotného měření, je třeba se připravit na čekání minimálně několik dní. Ve složitějších případech může jít až za týdny.

Samotné zaměření trvá většinou půl hodiny až hodinu podle náročnosti, přičemž od objednávky po provedení měření v terénu obvykle uběhnou 2 až 3 dny, i když mimo hlavní sezónu může být geodet k dispozici někdy i hned druhý den. V případě nutnosti vyhotovení geometrického plánu je třeba počítat obvykle po zaměření s časem 3 dny až týden, v některých komplikovanějších případech i více. Na katastru zase obvykle schválení změn trvá většinou 30 až 60 dní.

Jak je to při kolaudačním vytyčení stavby

Pokud budete potřebovat zaměřit stavbu již pro kolaudační řízení, v tomto případě není možné postupovat svépomocí, jelikož je nutné mít geometrický plán s přesným vyznačením hranic stavby. Zaměření rodinného domu nebo jiné stavby provede přímo v terénu geodet a jako hranice zastavěné plochy se berou stěny soklu nebo základů stavby, čili tloušťka zateplení v tomto případě nehraje roli.

V případě některých pozemků ale může existovat i územní rozhodnutí ohledně střechy, kde mohou být pravidla o minimálních odstupech střechy od hranic pozemků. Po zaměření stavby se vyhotovuje geometrický plán, který je přílohou k návrhu na katastr, kde se odčlení pod zastavěnou plochou nová parcela, ta se zapíše jako tzv. zastavěné plochy a nádvoří a jde o nový právní stav.

Náhodné profily

Madam Cora Brno
Madam Angella Brno
Madam GINA Brno
Infinity Praha - erotické masáže