SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt

Geometrický plán

Geometrický plán -  Geometrický plán na zaměření stavby

Geometrický plán na zaměření stavby je přílohou návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí (žádost o kolaudaci). Geodet může stavbu zaměřit a vyhotovit geometrický plán před jejím dokončením, pokud již nedojde ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby. Vydá-li stavební úřad kolaudační rozhodnutí, stavbu zkolauduje a přidělí její soupisné číslo, je třeba ještě stavbu zapsat do katastru nemovitostí. Zprávě katastru se předkládá Žádost o zápis stavby do katastru, Rozhodnutí o určení soupisného čísla, geometrický plán na zaměření stavby. Tento postup platí pro nové stavby.

Geometrický plán na zaměření stavby se vyhotovuje i pro stavby kolaudované před rokem 1976, pokud nejsou v katastru zapsány. Přikládá se k Žádosti o zápis stavby do katastru (zkolaudované před 1.10. 1976) a oznámení obce (potvrzení, kdy byla stavba dokončena).

V tomto geometrickém plánu geodet v grafické části červenou čarou vyznačí novou hranici stavby a uvede nová parcelní čísla a druhy pozemků pro nové parcely červenou barvou. V písemné části ve výkazu výměr vyčíslí změny výměr dotčených parciela a uvede výměry nových parcel a plochu stavby.

Geodetické služby

Véce o nás viz link: geodetické práce

Náhodné profily

Salon suki
Tantrické masáže Brno
Night Club Piranha Brno
Madam Angella Brno
Studio Amulet