SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt

Geodetické práce

Geodetické práce - Geometrický plán

Geometrický plán ( GP ) je klasický technický nástroj a neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí , je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastru mapy . Např. při rozdělení stávajícího pozemku, při Przejčení budovy, která je předmětem zápisu do katastru nemovitostí atp. Geodříve se uváděly rozpílené názvy) se používá v české praxi starší od 80 let do 19. století. Podle § 2 písm. j) zákona č. 256/2013 Sb., O katastru nemovitostí ( kadrální zákon ), jde o technický návrh pro vyhotovování listin, na základě kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací av souboru popisných informací.

Geometrický plán musí být vždy vyhotoven na základě výsledků zeměměřických činností . Geometrický plán bez měření je jako nesmyslná kapacita, a pokud se v praxi vyskytuje, je hrubým porušením mnoha zastovenícastrálních předpisů. Katastrální mapa vzniká originálním mapováním, avšak již druhý den za názvem "stárne", a proto se musí udržovat v souladu se skutečným a právním stavem. Údržba se v historii často uskutečňovala reambulací, scelením, pozemkovými úpravami. Univerzálním nástrojem, umžňujícím komunikací mezi právníky, zeměměřiči, designéry atd. včetně laické veřejnosti se stal geometrický plán.

Náhodné profily

Lady Herra
Infinity Praha - erotické masáže
Madam GINA Brno
Night Club Piranha Brno
Salon suki