SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt

Geodetické práce

Geodetické práce - Geometrický plán

Geometrický plán ( GP ) je klasický technický nástroj a neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí , je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastru mapy . Např. při rozdělení stávajícího pozemku, při Przejčení budovy, která je předmětem zápisu do katastru nemovitostí atp. Geodříve se uváděly rozpílené názvy) se používá v české praxi starší od 80 let do 19. století. Podle § 2 písm. j) zákona č. 256/2013 Sb., O katastru nemovitostí ( kadrální zákon ), jde o technický návrh pro vyhotovování listin, na základě kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací av souboru popisných informací.

Geometrický plán musí být vždy vyhotoven na základě výsledků zeměměřických činností . Geometrický plán bez měření je jako nesmyslná kapacita, a pokud se v praxi vyskytuje, je hrubým porušením mnoha zastovenícastrálních předpisů. Katastrální mapa vzniká originálním mapováním, avšak již druhý den za názvem "stárne", a proto se musí udržovat v souladu se skutečným a právním stavem. Údržba se v historii často uskutečňovala reambulací, scelením, pozemkovými úpravami. Univerzálním nástrojem, umžňujícím komunikací mezi právníky, zeměměřiči, designéry atd. včetně laické veřejnosti se stal geometrický plán.

Náhodné profily

Moni
Tantrické masáže Brno
Madam Angella Brno
Madam GINA Brno
Studio Amulet