SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Geodetické práce

 

Geodetické práce - Průběh pro zisk oprávnění na činnost autorizovaného geodeta a kartografa

Prostřednictvím ústředního portálu veřejné správy SR lze elektronicky požádat o vznik oprávnění, nebo podat žádost přímo na daném orgánu, kterým je sdružení. Požadavek o zapsání do registru geodety a kartografů lze nalézt na webové stránce sdružení.

Při zápisu do rejstříku geodety a kartografů třeba přinést několik důležitých příloh a dokumentů, se kterými se složí slib před předsedou sdružení.

Přílohy, které je třeba předat:

·          Výpis z rejstříku trestů (občané ČR mají tento výpis bez poplatků, protože jim ho zajistí JKM)

·          Certifikát o vykonání kvalifikační zkoušky, popřípadě doklad o personální specifické způsobilosti.

·          Dokument o vzdělání a praxi

 

pokyny

Úřad geodézie, kartografie a katastru Slovenské republiky (dále jen "úřad") podle Směrnice Úřadu geodézie, kartografie a katastru České republiky o přípravě, zveřejňování a evidenci interních normativních aktů vydává tyto pokyny:

Čl. I

Úvodní ustanovení

Úřad jako ústřední orgán má na starosti výkon erární zprávy v části geodézie, katastru a kartografie. Musí zajistit produkci a funkci informačního systému geodézie, katastru a kartografie, a také poskytnout potřebné informace a dokumenty z tohoto systému. Jeho úloha se vztahuje i na stahování, dokumentování, zda archivování různých výsledků, které byly pořízeny na základě kartografických a geodetických prací.

 

Čl. II

účel pokyny

Podle těchto pokynů se stanoví postupy při předávání průkazu, který slouží k oprávnění vstupu a vjezdu na cizí pozemek, resp. nemovitost (dále jen "průkaz na vstup a vjezd"). Za tento průkaz je třeba uhradit určitou částku, která je stanovena na základě těchto pokynů. Dále stanoví postup při předávání průkazu geodeta a poplatky za něj a metody řízení Centrálního registru geodety.

 

Čl. III

průkazy

Tento článek hovoří o dvou průkazech, z nichž jeden slouží pro vstup a vjezd na nemovitost a druhý je průkaz geodeta, který má několik důležitých funkcí.

Průkaz na vstup a vjezd vydává okresní úřad v daném kraji. Majiteli tohoto průkazu umožňuje oprávněný vstup na nemovitost během provádění a kontrole geodetických a kartografických prací.

Průkaz geodeta slouží k provádění geodetických a kartografických aktivit. Díky němu lze zaznamenat geodetické a kartografické činnosti na původní katastrální mapě, žádat o informace z katastrálního operátu, požádat o čísla zápisu detailního vyměřování proměn, či o podklady erární dokumentace, které se mohou vyžádat v elektronické nebo papírové podobě, vytvářet potřebné geometrické plány. Dovoluje vstup do určitých vyhrazených prostor okresního úřadu, kam smí jen povolené osoby vykonávající činnost geodeta a kartografa. Tento průkaz geodeta je nepřenosný, to znamená, že ho může využívat pouze jedna osoba, na kterou je průkaz vytvořen. Žádná jiná fyzická a právnická osoba nemá právo ho používat.

Během plnění služebních úkolů se za průkaz považuje i služební průkaz, který patří zaměstnanci úřadu, zaměstnanci právnické osoby zřízené úřadem, zaměstnanci ministerstva vnitra České republiky, který provádí službu na okresním úřadě na katastrálním oboru a na oboru opravných prostředků.

Průkazy mají platnost na celém území České republiky. Mají přesně stanovené rozměry (9 cm x 6 cm) a platnost končí, když

a)       průkaz odcizí, ztratí se nebo se poškodí

b)       uběhly tři roky od vydání průkazu

c)       se pozmění osobní údaje vlastníka průkazu

d)      se změní číslo občanského průkazu vlastníka průkazu

e)       zemře vlastník průkazu

Náhodné profily

Madam Cora Brno
Studio Sakura
Infinity Praha - erotické masáže
Madam Angella Brno
Madam GINA Brno