SEZNAMKA
Hledám lásku
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
SEX
Sex seznamka
SEX EROTICKÉ
Bary, podniky
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Geodetické práce

 

Geodetické práce - Zápis geometrických plánů do katastru nemovitostí

Geometrický plán je třeba vyhotovit, následně autorizaci ověřit autorizovaným geodetem, pak nechat úředně ověřit správou katastru a následně nechat zapsat do katastru nemovitostí, aby se tak "promítl" do katastrální mapy.

V praxi se často setkáváme s případy, kdy si klient u jiné geodetické firmy nechal vypracovat geometrický plán, tento mu však geodetická firma nedala zapsat do katastru nemovitostí. Zápis námi vyhotovených geometrických plánů je samozřejmostí, zajišťujeme však také zápisy geometrických plánů vyhotovených jinými geodety.

Zápis geometrického plánů prostřednictvím žádosti

Vyhotovíme žádost o zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí, přiložíme potřebné přílohy a žádost podáme na správu katastru. Zabezpečíme tak všechny úkony potřebné k tomu, aby váš geometrický plán byl zapsán do katastru nemovitostí.

Zápis geometrického plánu prostřednictvím smlouvy

V případě, kdy jste nechali vyhotovit geometrický plán např. za účelem rozdělení parcel a jejich následného prodeje, resp. záměny, zapíšeme geometrický plán prostřednictvím kupní - prodejní smlouvy, resp. Směnná smlouvy, kterou samozřejmě také vyhotovíme. Dostanete tedy od nás komplexní servis, kdy vyhotovíme geometrický plán, smlouvu o převodu nemovitostí a návrh na vklad a všechny dokumenty podáme na správu katastru. Zajistíme tak úspěšné povolení vkladu vlastnických práv a zápis geometrického plánu.

Náhodné profily

Lady Herra
Night Club Piranha Brno
Studio Amulet
Madam Cora Brno
Party na TROJCE